Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex


Vi är glada och stolta över det goda betyg vi fått av de ansvariga placerare som Skandinavisk Sjukvårdsinformation har intervjuat och sammanställt i sin Kvalitetsindexering av vår verksamhet.
 
Intervjuerna genomfördes mellan 2016-06-25 till 2017-06-25 och gav oss ett medelbetyg på 9,2 av 10 möjliga för samtliga frågor.  
 • Information om verksamheten - 9,1
 • Mottagande och introduktion - 9,6
 • Verksamhetens arbete kring behandlingsplan - 9,0
 • Verksamhetens omvårdnadsinsatser - 9,8
 • Verksamhetens arbete med att motivera klienten - 9,4
 • Social kontroll - 9,9
 • Arbete och studier - 9,0
 • Fritidsaktiviteter - 9,5
 • Nätverksarbete - 8,7
 • Uppföljning och rapportering kring klienten - 8.1
 • Utslussning - 8.5 
 • Placeringens lämplighet - 9.4
 • Helhetsbedömning - 9,0

Ta del av hela rapporten med frågor och svar (.pdf)

- Strategi och metod
- Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall
- Genomförda intervjuer
 
Tillbaks till startsidan