OM OSS


Kvinnohemmets behandlingshem ligger centralt i Hudiksvalls småstadsidyll i Hälsingland. Hudiksvall är en harmonisk stad med vacker omväxlande natur i omgivningarna. Här finns ett stort utbud och en stark tradition av tolvstegsmöten. Vi lägger stor vikt vid livsstilsförändring genom sunda dagliga rutiner och ett väl utarbetat veckoschema.

Vi vill också inspirera till att skapa ett meningsfullt liv med hjälp av traditionella och alternativa metoder och har tolvstegsmodellen som stöd utifrån ett kvinnligt perspektiv.SKAPA LIVSKVALITÉ
Vår målgrupp är kvinnor som är alkohol-, narkotika- eller läkemedelsberoende. Kvinnohemmet är ett litet behandlingshem som arbetar med individuell vårdplanering och har goda möjligheter att tillgodose personliga behov.

Vår målsättning är att skapa ett meningsfullt liv utan droger. Bygga upp förmågan att själv kunna påverka yttre och inre faktorer för att uppnå stabila lösningar på olika livsproblem.
 
Vi arbetar för en ökad självkännedom och en stark drogfri identitet. Vi har kvalificerad personal med kompetens inom många olika områden. Ordinarie personal har bland annat grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT, alkohol-och drogterapeututbildning och vi arbetar med strukturerat program som innehåller individuella samtal, lektioner, gruppterapi och tolvstegsprogrammet. Utöver det ordinarie programmet arbetar vi även med Friskvård, kreativ skapande verksamhet, dans, yoga, meditation, kommunikationsövningar mm. Detta hjälper till att öka den personliga utvecklingen och medvetenheten. Vilket i sin tur ger bättre möjligheter att lyckas ta ansvar för sin nykterhet och sitt liv.
 
Under utslussfasen stödjer vi kvinnorna vid planering av exempelvis bostad, arbete, utbildning och ekonomi. Eftervård och uppföljning är kostnadsfri och pågår ett år efter utskrivning.