Kvinnohemmet i Hudiksvall är ett HVB-hem för kvinnor över 18 år med missbruksproblematik. Vi har 10 platser och 30 års erfarenhet i branschen.

En stor del av vår framgång ligger i ett holistiskt synsätt på människan, var vi tar hänsyn till helheten. Att inte bara smalt behandla beroendet innebär ett välstrukturerat veckoschema som bland annat inkluderar kunskap om såväl ångest, skam och tankefällor som ätstörningar, medberoende och familjekonstellationer. Eftersom kvinnor i missbruk i många fall varit utsatta för mäns våld ingår likaså fördjupning inom våld i nära relationer, PTSD och trauman. Hela vår personalstyrka består av kvinnor och vi jobbar ständigt för att få klienterna att förstå sitt egenvärde.

Grundbehandlingen är 12 veckor med möjlighet till förlängning och vi erbjuder även 4 veckors återfallsbehandling. Vi som arbetar här är utbildade i MI som samtalsmetodik och jobbar utifrån KBT, både individuellt och i grupp, samt 12-stegsprogrammet. Då vi dessutom har sett att hela livsstilen behöver förändras för klienterna lägger vi stort fokus på rutiner, hemlagad och delvis ekologisk mat, kreativt skapande, regelbunden träning, yoga, massage och fritidsaktiviteter. Möjlighet till en lång utsluss erbjuds samt möjlighet till umgänge med barn i någon av våra fina lägenheter. Då vi är ett mindre behandlingshem har vi goda möjligheter att tillgodose individuella behov.

Behandlingen är evidensbaserad och följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer, och vi har fått goda betyg av ansvariga placerare. 

 
Se vårt kvalitetsindex 
 
 
Vår vision är att klienten får en stark drogfri identitet tack vare ökad självkännedom och självkänsla. 
Genom hjälp och stöd att planera den egna ekonomin, sysselsättning och livet efter behandlingen 
stärker vi tilliten till den egna förmågan - för en hållbar och nykter framtid.