HELHETSSYN 

 
ATTITYDER
Attityder och tankemönster påverkar våra liv i hög grad. Föreläsningar och grupper är tillfällen då vi tillsammans undersöker vad vi har för inställningar till olika saker och hur vi kan välja att ändra på det som inte fungerar längre.
KBT - Föreläsningar - Information - Grupper - AA/NA-möten.

KROPP
Kroppen minns och bär det du varit med om. Friskvård, yoga, simning och frigörande dans hjälper dig att försonas med din kropp och frigöra din livskraft. Maten är också en viktig del i tillfrisknandet. Regelbundna måltider med god välbalanserad och ekologisk kost.

KÄNSLOR
Kreativ skapande verksamhet individuella samtal och gemenskap. Allt detta syftar till att du ska få ett fungerande känsloliv. Psykologiska tester vid behov.

SJÄL
Sinnesro och ett meningsfullt liv är vad vi alla längtar efter. Att vistas i naturen, meditera och söka en andlighet som är sann för dig är viktig och leder till ett mer harmoniskt liv.

FAMILJEN
Familjesamtal vid behov. Kontakten med barnen är viktig. Besökslägenheten finns tillgänglig.

SOCIALT
Gemensamma aktiviteter och social träning. Vår behandling är ämnad att öka förmågan att ta ansvar för ett fungerande socialt liv och friska relationer. Helgaktiviteter, utflykter, möjlighet att ha med hund i mån av plats, bio, bowling, kultur är exempel på aktiviteter som klienter valt.

UTSLUSS
Vi eftersträvar en mjuk gradvis utsluss och
stödjer dig vid planering av ekonomi, bostad, arbete,
praktik eller studier.
 
STÖDBOENDE
För dig som behöver boende med stöd under en längre tid har vi olika alternativ på lägenheter och rum. Där ingår boendestöd, enskilda samtal, friskvård med aktiviteter och även hjälp med sysselsättning i form av praktikplats eller skola.
 
EFTERVÅRD
Eftervårdsgrupp 1 gång i veckan. För dom som bor långt borta, återvändardagar ett år efter utskrivning.